За да се оцени една инвестиция като курсовете за „обучение на високо ниво“, е подходящо да се използват същите критерии, от които се ръководим при избора на обучение в университета. Основните елементи са само три.

 

  1. Break Even Point: до колко месеца ще въстановя инвестицията, използвайки новите умения?
  2. Duration: колко години ще мога да се наслаждавам на ползите?
  3. Price Earning: Колко ще ми донесе тази инвестиция в бъдеще? 

 

От проучване, проведено с хиляди участници, присъствали на нашите курсове, отговорите на тези три въпроса са много задоволителни.

 

     Ето ги тук! 

 

  • 1-ви Отговор: точката на равновесие се постига в среден период от 1 до 6 месеца ( в зависимост от индустрията/сектора и позицията)
  • 2-ри Отговор: потенциално до края на живота Ви
  • 3-ти Отговор: умножете бъдещите си подобрения в ефективност за годините, оставащи от активния ви живот

 

Положете основите чрез Me.To.Do® за да отключите силата, скрита в емоциите, за много по-ефективна убедителна комуникация!

За тези, които вече са закупили книгата, тези курсове отварят много ключове за подобряване на тяхното обучение и винаги ще имат под ръка мощен „наръчник за оцеляване на човека“.

Ще разберете как да убедите етично мозъка си и този на другите да направи нещо!

Essential

3 часа

научи повече

complete

24 часа

научи повече

Всички курсове са достъпни онлайн със специално изградена платформа в присъствието на доцент – Антонио Мелелео

vendere con le emozioni

ЕМОЦИОНАЛНИ ПРОДАЖБИ

Емоционална сила за подобряване на приходите

Колко по-иновативни могат да бъдат в областта на усъвършенстваните техники за продажба, базирани на експлоатацията на емоциите и поведенческа психология за увеличаване на оборота двукратно, превръщащи усилието в сила. Не само емоционални продажби, но един метод (Me.To.Do.®), който е интегриран с различни дисциплини, за да подобри уменията на търговците и продавачите. Изключителен инструмент, който дава много силно конкурентно предимство. Това е път, запазен особено за онези, които вече притежават силна компетентност в сферата на продажбите и искат да направят допълнителен скок в ефективността, като надхвърлят традиционните техники за продажба. За тези, които са посещавали курсове по НЛП (Невро-лингвистично програмиране), тази пътека е незаменимо допълнение за повишаване на властта и избягване на потенциални изкривявания.

научете повече

БИЗНЕС ОБУЧЕНИЕ

Staying Alive: Емоционалната интелигентност в служба на успешните компании

Защо някои компании просперират повече от 500 години?

Каква е тайната рецепта отвъд един добър продукт?

 Компанията е психоантропологична система, в която емоционалните и рационалните аспекти могат да бъдат най-големият риск от провал и фалит. Създадохме новаторски и оригинален път, за да се възползваме от емоционалните процеси, участващи в мотивацията, визията и организацията. Емоциите, доколкото те са основният фактор в процеса на вземане на решения, са източник на дълготраен успех. Курсът е проектиран като наръчник за оцеляване на компании, които искат да се преоткрият или за Стратегии, чрез които искат да увеличат вероятността да продължат да работят в дългосрочен план.

Той е посветен на предприемачите, самостоятелно заети лица, стартиращи фирми и фирмените консултанти.

 Това е съюзът между стратегическия маркетинг и емоционалната интелигентност на метода Me.To.Do.® Emotional Power

научете повече

EMOTIONAL POWER & LEADERSHIP – MANAGEMENT TRAINING

Нови невро-открития, приложени към Лидерството, за да водят и мотивират Вашите хора

Емоционалната интелигентност, прилагана чрез метода Me.To.Do.® с конкретност и нова емоционална семантика, се превръщат в незаменими инструменти за влияние върху индивидуалните мотивационни аспекти на всеки член от екипа за повишаване на отлични постижения. Способността да се трансформира усилието в сила позволява да се получат допълнителни предимства: намаляване на стреса и конфликта, по-високи производствени нива, по-ниски рискове за репутацията и разбира се, по-добро организационно благополучие!

научете повече

CUSTOMER BEHAVIOURAL PROFILING… FOR HUMANS

Customer behavioural Profiling (Top Performing Training)

Много Ексклузивен курс за обучение за малък елит от топ изпълнители, продавачи, предприемач, мениджъри, които искат да разкрият тайната на това да бъдат влиятелни и убеждаващи с всички. 

 

Това е усъвършенстван инструмент за поведенчески анализ на хората, който предоставя високопоставени умения за иновации на отношенията. Най-напредналите знания в областта на невромаркетинга като например теорията на решенията, изключителния модел на емоционалната интелигентност (Emotional Power) и шест други дисциплини, са разумно смесени за обучение на човешките умения как да се конкурират с изкуствения интелект.

 

Профилирането на клиентите е не само „прерогатив“ на машините, но също така може да се превърне в инструмент за хората, които искат да разпознаят кои черти на личността са в основата на стратегическия и тактически избор. Разбирането на това, как да използваш различните „емоционални езици“, които задвижват поведението на всеки човек, е много мощен инструмент, чрез който да стигнете по-лесно до желания отговор „ДА“!

 

Да опознаете себе си, вашите клиенти и вашите колеги Ви позволява да идентифицирате по-добре най-ефективните начини за взаимодействие с тях, създавайки максимална печалба за всички, на базата на солидна етика и уважение към всички.

 

научете повече

FORMAZIONE DOCENTI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE

Emotional Power for Schools

Емоционалната интелигентност е отличен инструмент за постигане на три основни цели:

 

  • намаляване на тормоза и повишаване на приобщаването
  • намаляване на степента на ранното напускане на училище
  • увеличаване на подготовката при учениците, премахвайки използването на блокиращи емоции

Метода (Me.To.Do) на Emotional Power осигурява изключително конкретни инструменти за лесно прилагане на емоционалната интелигентност, комбинирана с други дисциплини като поведенческа психология, лингвистика, биология и невронаука за по-доброто благосъстояние на учителите, студентите и семействата.

 

научете повече

EMOTIONAL POWER NEGOTIATION SKILLS –  NEW!!!

Training course for Buyers and Negotiators 

Техники за преговори, базирани на новостите в процесите на вземане на решения, съчетани с прагматиката на емоциите в човешката комуникация, възползвайки се от най-новите открития в областта на преговорите. Техники, вариращи от бизнес преговори до военни преговори стигащи чак до техники за преговори на най-добрите полицейски управления.

 

Пътека със забележителни аспекти, приложими във всяка област на човешкия живот… дори и с вашия партньор и вашите синове.

 

Метода на Me.To.Do.®, разработен с Emotional Power, работи главно върху новите открития за комуникационните механизми, използвани от човешкия мозък, когато стартира дадено действие. Ние комбинираме новите и древни тайни, полезни за разпознаването на различните типове личност (Поведенческо профилиране) за уникален резултат, вече тестван с повече от 14 000 ученици, които са останали много доволни (94% от тях са оставили 5 звезди в платформата Trustpilot).

научете повече