Публикации във вестници и списания

Il Giornale

1 април 2020

Libero

24 февруари 2020

Emotional Power

Книга

научи повече

Emotional Power

Курсове

научи повече

нашите читатели

за кого е полезнo

 

ЛИЧНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ 

през 2022 г. ще бъдат все по-фокусирани върху развитието на емоционална интелигентност, лидерството и социалните умения.

Това се съобщава от Световния икономически форум

emotional power МОЖЕ ДА ВИ ПОМОГНЕ 

при разработването и подобряването на тези функции

 

Курсове Книга

АНТОНИО МЕЛЕЛЕО

Аз съм инструктор, треньор и изследовател, специализиран в търговското развитие на мрежите за продажби. Днес прилагам в класната стая резултатите от научните изследвания, които ми отнеха много години задълбочени изследвания

за мен

ИЗТЕГЛЕТЕ БЕЗПЛАТНОТО СЪДЪРЖАНИЕ

Започнете пътуването, за да освободите емоциите си!

ПРИНЦИПИТЕ НА АВТОМАТИЧНОТО УБЕЖДАВАНЕ

НА Р. ЧАЛДИНИ, ЗА ДА УБЕДИТЕ ВСЕКИ, КОГОТО ПОЖЕЛАЕТЕ

ИЗКРИВЯВАНЕТО НА ПРИНЦИПИТЕ НА УБЕЖДАВАНЕ: ТОВА, КОЕТО НИКОГА НЕ СА ВИ КАЗВАЛИ

КАРТА НА ЕМОЦИИТЕ ME.TO.DO. EMOC® ОТ АНТОНИО МЕЛЕЛЕО

ВИДЕО УРОЦИ ОТНОСНО ЕНЕАГРАМАТА, ЗА ДА РАЗПОЗНАВАТЕ ХОРАТА И ДА НЕ ВИ НАТОВАРВАТ

С КОГО СМЕ РАБОТИЛИ