антонио мелелео

Роден във Варезе (северна Италия), със семейство оригинално идващо от Лече (южна Италия). Живея между България и Италия и основните ценности в работата ми са: ЕтикаКонкретност и Оригиналност.

След като завърших икономика и търговия в Католическия университет в Милано, записах магистър по управление на учебните процеси в CTC в Болоня.
 
Аз съм акредитиран преподавател в EFA – Европейската финансова асоциация – и от 1998 г. към днешни дни съм регистриран в Италианския регистър на финансовите Консултанти.
 
От 1996 г. до днес имах честта да преподавам на над 53 000 души, на които благодаря за тяхното търпение и за всичко на което ме научиха.
 

Моята философия в обучението и консултирането се основава на латинския девиз: „Ludendo Docere“: ако учениците не се забавляват, няма да се научат. Преподаването чрез най-добрите емоции е един от най-ефективните начини да се преподава.

Специализацията ми в областта на маркетинга и комуникациите ме накара да развия материята за „убеждаването“ по отношение на три основни области:

  1. бизнес развитието
  2. подобряване на продажбите
  3. отлични постижения в лидерството

… но учениците ми казват, че имат непосредствена полза в личната сфера.

Натрупах много опит в различни бизнес области и различни европейски страни.
 
Това ми позволи да разширя своята методологична перспектива и да я сравня с различните културни парадигми.

Дестилацията на тези преживявания направи моят метод на работа (Me.To.Do.®)  уникален и е една от тайните на успеха, с която клиентите ми ме разпознават.

От 1990 до 1992 г. бях нает в Министерството на вътрешните работи и по-късно ме повикаха да извършвам дейността на бизнес разработчик за водеща италианска банкова група, днес наречена UBI Group.

След 10 години, в началото на 2000-те, бях избран да следя търговското развитие на търговските мрежи на Fineco Vita – преди това наречена Unicredit group – и през 2004 г. започнах да работя само за моята компания.

В допълнение към тези основни роли участвах и в някои организационни консултантски дейности в сектора на информационните технологии и други комуникационни и маркетингови дейности за компании в различни сектори.
 
Има още много за разказване, но историята ще бъде твърде дълга. Когато се срещнем, ако желаеш, ще ти разкажа повече.
 

Надявам се да се видим скоро и Ви пожелавам страхотни емоции!