• Убеждаването („Per-suadere“ / to persuade) означава: „привличане нежно към себе си“. Тоест как да накараме хората свободно да изберат да ни казват „да“, водейки ги към по-съзнателен избор. 
  • Емоциите, от друга страна, произлизат от латинската дума „ex-movére“, тоест от „преместване“ и е думата, която представлява двигателят на най-стария ни мозък, който е в основата на нашите действия.

Emotional Power обединява способността да бъдеш убедителен със силата да разпознаваш, използваш и да общуваш с емоциите по нов начин… за да говориш на „Сърцето на мозъка“.

Това е от съществено значение за всички, както в личния, така и в професионалния живот, защото подобрява отношенията с другите и увеличава способността да ни казват „да“.

Emotional Power е плода на повече от 10 години изследвания и натрупан опит в тази област, чрез който се роди един уникален и иновативен метод ( Me.To.Do.® ) за практическо използване на емоциите в комуникацията.

Най-накрая можем да изразим своята уникалност с точност. И дори тези, които имат проблеми с управлението на емоциите, защото не знаят как да ги третират, най-накрая ще намерят в Me.To.Do.® Emotional Power пътят да разберат емоциите в най-малкия детайл и задоволят своето любопитство.

Емоциите са физика и химия. Физика, защото сензорните съобщения се превръщат в електрически импулси, електромагнитни полета и радиовълни; химия, защото Емоциите са хормони, произвеждани от организма ни.

Така че, ако знаем как да стимулираме правилно петте сетива, ще разберем също как да генерираме физични и химични реакции типични за различните Емоции, които генерират поведение, което води до вземане на решения.

Да убеждаваш етично означава да имаш по-висока чувствителност, избягвайки принудителната манипулация. Emotional Power е инструмент за повишаване на Емоционалната Интелигентност.